» Wprowadzenie

Czasy kapitalistyczne są ściśle związane z obecnością pieniądza w naszym życiu. Ten kto potrafi dobrze liczyć i analizować staje się bardzo przydatny w każdej firmie, a nawet potocznie mówiąc w budżetówce. Umiejętności te wzmacnia właśnie znajomość arkusza kalkulacyjnego typu Microsoft Excel.

Dzięki niemu nauczysz się szybko i wygodnie przygotowywać różnego rodzaju dokumenty o charakterze finansowym, a także prezentować je w postaci tabel i wykresów. Będziesz mógł wykonać harmonogram spłaty kredytu, przeprowadzić analizę scenariuszy czy też tworzyć dokumenty za pomocą makr.

» Szkolenie dedykowane dla:
 • Osób pracujących w firmach, które wymagają od swoich pracowników zaawansowanej znajomości programu Excel
 • Osób zatrudnionych w urzędach, które przywiązują dużą wagę do pracy w Excelu na poziomie zaawansowanym
 • Osób pracujących w bankach, agencjach consultingowych oraz innych instytucjach finansowych
 • Osób zatrudnionych w dziale finansów, produkcji, analiz ekonomicznych, inwestycji lub innych
 • Wszystkich osób, które chciałyby zdobyć umiejętność pracy w Excelu na poziomie zaawansowanym
» Korzyści i cele szkolenia
 • Opanujesz umiejętność posługiwania się programem Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym
 • Zdobędziesz umiejętność zarządzania skoroszytem i arkuszami
 • Nabędziesz umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji oraz formuł w Excelu
 • Opanujesz narzędzia służące do analizy danych w Excelu
 • Zdobędziesz umiejętność profesjonalnego formatowania danych oraz ich prezentacji graficznej
 • Nabędziesz umiejętność posługiwania się tabelami przestawnymi oraz makrami
» Zagadnienia szkoleniowe
1. Zarządzanie skoroszytem i arkuszami
 • Personalizacja najistotniejszych ustawień panelu opcji programu Excel
 • Dostosowanie interfejsu aplikacji do potrzeb użytkownika
 • Wykonywanie operacji na arkuszach
2. Wprowadzenie danych i ich edycja
 • Wprowadzanie danych do kilku arkuszy jednocześnie
 • Pojedyncza i grupowa korekta danych
 • Listy niestandardowe
3. Budowanie i edycja arkuszy
 • Ukrywanie i odkrywanie arkuszy
 • Ukrywanie kolumn i wierszy
 • Odkrywanie kolumn i wierszy
4. Obliczenia
 • Adresowanie bezwzględne, względne i mieszane
 • Definiowanie nazw
 • Zagnieżdżanie funkcji
5. Funkcje i formuły
 • Wybrane funkcje matematyczne
 • Wybrane funkcje logiczne
 • Wybrane funkcje tekstowe
 • Wybrane funkcje daty i czasu
 • Wybrane funkcje wyszukiwania
 • Wybrane funkcje finansowe
 • Inne funkcje i formuły
6. Formatowanie
 • Malarz formatów
 • Formatowanie warunkowe
 • Dane w tabeli
 • Grupowanie danych
 • Narzędzie znajdź i zamień
7. Analiza danych
 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Filtrowanie zaawansowane
 • Scenariusze
 • Szukaj wyniku
 • Tabele przestawne
8. Wykresy danych
 • Graficzna prezentacja danych z tabeli
 • Szybki wykres
 • Praktyczne sposoby modyfikacji wykresu
9. Układ strony
 • Nagłówek i stopka
 • Modyfikowanie parametrów dokumentu
10. Drukowanie
 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Przygotowanie dokumentu do wydruku
 • Skalowanie dokumentu aby zmieścił się np. na 1 stronie
11. Ochrona skoroszytu i arkusza
 • Zabezpieczanie skoroszytu przed otwarciem
 • Zabezpieczanie skoroszytu przed dokonywaniem zmian
 • Zabezpieczanie komórek w arkuszu przed dokonywaniem zmian
12. Makra
 • Zapisywanie czynności w Excelu w postaci makr
» Metody i środki szkolenia
 • Mini wykład
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
» Czas trwania szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 16 godzin (2 dni)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – liczba godzin ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – liczba godzin ustalana indywidualnie
» Koszt szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 749 PLN brutto/osoba (VAT – zwolniony)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – cena ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – cena ustalana indywidualnie
» Cena szkolenia zawiera:
 • Obiad
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Pomoc i konsultacje po szkoleniu

INFORMACJE  DODATKOWE


1. PROGRAM  SZKOLENIA

 • Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję SUDOSKILLS i jest realizowany podczas szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych zakres szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. WERSJE  OPROGRAMOWANIA

 • Wersję programu mogą wybrać Klienci biorący udział w szkoleniach grupowych zamkniętych lub warsztatach indywidualnych.
 • Możliwe wersje oprogramowania to: MS Excel 2007, MS Excel 2010, MS Excel 2013, MS Excel 2016, MS Excel 2019, MS Excel 2021

3. ZAPISY  NA  SZKOLENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza szkoleniowego, który należy podpisać a następnie przesłać drogą e-mailową na adres biuro@sudoskills.pl lub pocztą na adres firmy. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

4. OFERTA

 • Powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt: