Skip to content

20 January – 24 January newyork, usa

Sudoskills

Training Centre

Training Centre

Sudoskills - więcej niż szkolenia

ZAPEWNIAMY

 1. Innowacyjne podejście do szkoleń
 2. Wysoką jakość świadczonych usług
 3. Profesjonalną obsługę Klienta
 4. Elastyczność i szybkość w działaniu
 5. Preferencje cenowe przy stałej współpracy

Z A P E W N I A M Y1. Innowacyjne podejście do szkoleń
2. Wysoką jakość świadczonych usług
3. Profesjonalną obsługę Klienta
4. Elastyczność i szybkość w działaniu
5. Preferencje cenowe przy stałej współpracy

Praktyczne rady i wskazówki

PROWADZIMY SZKOLENIA

 1. Indywidualne (od podstaw)
 2. Indywidualne (wybrane zagadnienia)
 3. Grupowe otwarte (dla wszystkich)
 4. Grupowe zamknięte (dla firm)
 5. Na zasadach Coachingu (dla chętnych)
 6. W Warszawie i Legionowie
 7. W siedzibie Klienta
 8. W całej Polsce

P R O W A D Z I M Y
S Z K O L E N I A
1. Indywidualne (od podstaw)
2. Indywidualne (wybrane zagadnienia)
3. Grupowe otwarte (dla wszystkich)
4. Grupowe zamknięte (dla firm)
5. Na zasadach Coachingu (dla chętnych)
6. W Warszawie i Legionowie
7. W siedzibie Klienta
8. W całej Polsce

Pozytywny klimat szkolenia

WSPIERAMY

 1. Rozwój przedsiębiorstw
 2. Sektor zaufania publicznego
 3. Rozwój osobisty
 4. Przedsiębiorczość
 5. Proaktywność

W S P I E R A M Y1. Rozwój przedsiębiorstw
2. Sektor zaufania publicznego
3. Rozwój osobisty
4. Przedsiębiorczość
5. Proaktywność

Trening umiejętności komputerowych

KURSY KOMPUTEROWE

 1. Microsoft Office
 2. CorelDRAW
 3. Programowanie
 4. Bezwzrokowe pisanie
 5. Podstawy obsługi komputera

K U R S Y
K O M P U T E R O W E
1. Microsoft Office
2. Microsoft Project
3. Adobe
4. CorelDRAW
5. 3D Studio Max
6. Programowanie
7. Bezwzrokowe pisanie
8. Podstawy obsługi komputera

Źródło wiedzy profesjonalnej

SZKOLENIA MIĘKKIE

 1. Biznesowe
 2. Rozwojowe
 3. Innowacyjne
 4. Coaching

S Z K O L E N I A
M I Ę K K I E
1. Biznesowe
2. Biurowe
3. Rozwojowe
4. Językowe
5. Innowacyjne
6. Coaching

Kompleksowa obsługa szkolenia

NASI TRENERZY:

 1. Eksperci z danej dziedziny lub branży
 2. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 3. Pasjonaci chętnie dzielący się wiedzą
 4. Osoby z przygotowaniem pedagogicznym

N A S I
T R E N E R Z Y :
1. Eksperci z danej dziedziny lub branży
2. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem
3. Pasjonaci chętnie dzielący się wiedzą
4. Osoby z przygotowaniem pedagogicznym
5. Doktorzy nauk ekonomicznych

Dbałość o potrzeby innych

POMAGAMY "PRZETRWAĆ"

 1. Firmom w biznesie
 2. Urzędom w administracji publicznej
 3. Pracownikom na rynku pracy

P O M A G A M Y
"P R Z E T R W A Ć"
1. Firmom w biznesie
2. Urzędom w administracji publicznej
3. Pracownikom na rynku pracy
4. Bezrobotnym w życiu
5. Uczniom i studentom w szkole

Our Next Conference Will Start In:

Sudoskills - więcej niż szkolenia

Prowadzimy szkoleniaIndywidualne (od podstaw)
Indywidualne (wybrane zagadnienia)
Grupowe otwarte (dla wszystkich)
Grupowe zamknięte (dla firm)
Na zasadach Coachingu (dla chętnych)
W Warszawie i Legionowie
W siedzibie Klienta
W całej Polsce

ZapewniamyInnowacyjne podejście do szkoleń
Wysoką jakość świadczonych usługń
Profesjonalną obsługę Klientań
Elastyczność i szybkość w działaniuń
Preferencje cenowe przy stałej współpracyń

WhenSunday to Wednesday 20 January 2020 - 24january 2020.

HURRY UP! Only 60 Seats Remaining Currently

Predict, Discuss & Invent The Future Wire

meet the best product people in world

Meet Our Speakers

home-team1

Paul Washington

Lead Programmer
speaker-02@2x

Walter Zimmerman

Lead Programmer
home-team3

William Potter

Lead Programmer

Start Your Exciting Journey

Conference Schedule

OPENING REMARKS08:45 AM - 09:00 AM

Business Value09:00 AM - 10:50 AM

Crowd Marketing10:50 AM - 12:30 PM

tim johnson

Artbees Themes

OPENING REMARKS08:45 AM - 09:00 AM

Business Value09:00 AM - 10:50 AM

Crowd Marketing10:50 AM - 12:30 PM

Aiden Boone

Artbees Themes

OPENING REMARKS08:45 AM - 09:00 AM

Business Value09:00 AM - 10:50 AM

Crowd Marketing10:50 AM - 12:30 PM

Isaac Frazier

Artbees Themes

OPENING REMARKS08:45 AM - 09:00 AM

Business Value09:00 AM - 10:50 AM

Crowd Marketing10:50 AM - 12:30 PM

Marcus Rivera

Artbees Themes

OPENING REMARKS08:45 AM - 09:00 AM

Business Value09:00 AM - 10:50 AM

Crowd Marketing10:50 AM - 12:30 PM

Jay Craig

Artbees Themes

OPENING REMARKS08:45 AM - 09:00 AM

Business Value09:00 AM - 10:50 AM

Crowd Marketing10:50 AM - 12:30 PM

Randall Gross

Artbees Themes

Meet Our Valuable Clients

who make this possible

01@2x
03@2x
04@2x
05@2x
06@2x
01@2x
08@2x
03@2x

registration plan

get your ticket

Early Bird

$19.00
Increase traffic 50%
Business & Financ Analysing
10 Free Optimization
24/7 support

Basic Plan

$29.00
Increase traffic 50%
Business & Financ Analysing
10 Free Optimization
24/7 support

Platinum Plan

$39.00
Increase traffic 50%
Business & Financ Analysing
10 Free Optimization
24/7 support

SUDO Business Strategy

4 Żywioły Sukcesu

Job Balance

Strefa Relaksu

SUDO Life Style

4 Żywioły Dobrego Życia

inwestuj w rozwój

Popularne szkolenia

Szkolenia komputerowe

Microsoft Office
Adobe
Corel DRAW
3D Studio Max

Szkolenia rozwojowe

Autoprezentacja
Wystąpienia publiczne
Komunikacja interpersonalna
Radzenie sobie ze stresem

Szkolenia językowe

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język hiszpański

Sudoskills Training Centre

ul. Jana III Sobieskiego 12/67

05-120 Legionowo (k. Warszawy)

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email

Copyright © 2021 Sudoskills. Wszelkie prawa zastrzeżone.