TRENERZY

Andrzej

Trener, Konsultant ds. sprzedaży, Menedżer

Trener szkoleń komputerowych i miękkich. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz Centrum Pedagogiczne przy Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Menedżerskim w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo posiada ukończony kurs międzynarodowego biznesu organizowany przez CECO w Madrycie w Hiszpanii (Centro de Estudios Comerciales).
Autor koncepcji Sudo Business Strategy oraz Sudo Life Style związanych z zarządzaniem firmą oraz rozwojem osobistym. Prowadził szkolenia między innymi dla następujących przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych: AT Kearney, Bank ING, First Data Polska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Novartis Poland, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Sądy Rejonowe i Okręgowe na terenie całej Polski oraz wielu innych.

I INNI

Trener, Konsultant ds. sprzedaży, MenedżerTrener szkoleń komputerowych i miękkich. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz Centrum Pedagogiczne przy Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Menedżerskim w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo posiada ukończony kurs międzynarodowego biznesu organizowany przez CECO w Madrycie w Hiszpanii (Centro de Estudios Comerciales).
Autor koncepcji Sudo Business Strategy oraz Sudo Life Style związanych z zarządzaniem firmą oraz rozwojem osobistym. Prowadził szkolenia między innymi dla następujących przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych: AT Kearney, Bank ING, First Data Polska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Novartis Poland, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Sądy Rejonowe i Okręgowe na terenie całej Polski oraz wielu innych.

Halina

Trener, Konsultant ds. organizacji i administrowaniaTrener szkoleń miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach biurowych oraz w tematyce szkoleń rozwojowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończyła Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji. Zdobyła tytuły doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania oraz Menedżera zarządzania procesami jakościowymi. Ponadto posiada ukończony kurs "Trainer of Trainers" organizowany przez UO Uniwersytetu Warszawskiego.
Założycielka Stowarzyszenia EUMA w Polsce (European Management Assistants - Poland). Przez wiele lat pełniła obowiązki Wiceprzewodniczącej i Przewodniczącej EUMA-Poland. Autorka serii książek z dziedziny organizacji pracy w biurze oraz pracy na stanowisku Profesjonalnej Sekretarki/Asystentki. Ma na swoim koncie wiele innych publikacji, których nakłady po wyczerpaniu są nadal wznawiane.
Prowadziła szkolenia między innymi dla następujących firm oraz instytucji publicznych: Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Bank PKO BP, Bibby Financial Services , Fundacja "Instytut Innowacji", Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Sąd Administracyjny w Kielcach, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i wielu innych.

Kamila

Trener biznesu, Coach ACC ICFDoskonalenie umiejętności sprzedaży, komunikacja, obsługa klienta, nawiązywanie relacji, trening on the job, coaching
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu efektywnej sprzedaży, obsługi klienta, nawiązywania relacji z klientami, efektywnej komunikacji, organizacji pracy i zarządzania czasem, skutecznej prezentacji i wystąpień publicznych. Jako coach zajmuje się tematyką bussines coachingu (sprzedaż, obsługa klienta, nawiązywanie relacji z klientami) oraz life coachingu (rozwój osobisty).

Aldona

Trener biznesu, Trener umiejętności psychospołecznychSprzedaż, obsługa klienta, komunikacja, trening antystresowy, aktywizujące metody nauczania, rozwój osobisty
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania, sprzedaży, w szkoleniach dla oświaty oraz administracji państwowej. Prowadzi warsztaty dla sprzedawców z zakresu komunikacji interpersonalnej, aktywnej sprzedaży, obsługi klienta, szkolenia interpersonalne oraz liczne warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodziców i kadry pedagogicznej, jak również szkolenia dla pracowników administracji państwowej. Metodologia jej szkoleń opiera się na zasadzie: 10 % wykładów i 90 % ćwiczeń praktycznych.

Maciej

Trener rozwoju osobistego, Wykładowca, MediatorStorytelling w wystąpieniach publicznych, komunikacja interpersonalna, praca z trudnym klientem, mediacje
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii konfliktu, treningu podstawowych umiejętności społecznych, treningu umiejętności dla rodziców i profilaktyki przemocy. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i oświatowych. Jednocześnie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz pracę naukową na Wydziale Pedagogiki UKSW w Warszawie.

Jarosław

Trener IT, Operator DTP, Grafik komputerowy, FotografAdobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Techniki DTP - przygotowanie do druku, Microsoft Office
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu grafiki komputerowej oraz technik DTP. Posiada bardzo duże doświadczenie w stosowaniu różnego rodzaju aplikacji graficznych zdobyte między innymi w Wydawnictwach w charakterze pracy Głównego operatora DTP. Jego szkolenia mają przed wszystkim charakter warsztatowy nastawiony na zdobywanie umiejętności praktycznych i przydatnych w zawodzie grafika komputerowego.

Katarzyna

Trener, Autorka publikacji naukowych, Ekspert ds. komunikacji międzykulturowejKomunikacja międzykulturowa w biznesie, negocjacje handlowe, savoir-vivre, zarządzanie zespołem, PR i reklama za granicą
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji międzykulturowej. Pracowała, jako koordynator projektów międzynarodowych między innymi w Wielkiej Brytanii, Maroku, Indiach i Chinach. Szkolenia prowadzi w stylu dynamicznym i angażującym, dając jednocześnie uczestnikom przestrzeń na doświadczanie i refleksję. Koncentruje się na stronie praktycznej poruszanych zagadnień, projektuje gry i interaktywne narzędzia szkoleniowe, z których korzysta w pracy szkoleniowej.

Agnieszka

Trener, Konsultant, EkspertKomunikacja, kierowanie zespołem, zarządzanie projektami, savoir-vivre w biznesie, obsługa klienta, korespondencja adm. - biz.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla instytucji administracji publicznej, spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych m. in. z zakresu: zarządzania, komunikacji, wystąpień publicznych, etykiety, negocjacji oraz rozwoju kompetencji osobistych. Koncentruje się również na działalności eksperckiej podczas udziału w projektach realizowanych dla administracji rządowej i samorządowej.

Anna

Trener rozwoju osobistego, Coach kariery, Doradca edukacyjno-zawodowyCoaching - ścieżka kariery, efektywna komunikacja, asertywność, komunikacja interpersonalna, zarządzanie sobą w czasie
Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów nt. ich ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także warsztatów dla rodziców nt. w jaki sposób rozmawiać o przyszłości edukacyjno-zawodowej dziecka - zostań coachem swojego dziecka. Z powodzeniem realizuje szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności oraz zarządzania sobą w czasie, również w szkołach dla nauczycieli.

Sabrina

Trener biznesu, Menedżer, Konsultant ds. HR, CoachSprzedaż, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, obsługa klienta, coaching w biznesie, coaching personalny
Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z zakresu marketingu, sprzedaży oraz zagadnień związanych z obszarem HR. Jako certyfikowany coach biznesu z powodzeniem prowadzi różnego rodzaju zajęcia coachingowe. Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, tworzeniu zgranych i efektywnych zespołów handlowych oraz motywowaniu. W swojej pracy najbardziej ceni wysoką jakość usług, przedsiębiorczość, uczciwość oraz entuzjazm.

Beata

Trener biznesu, Menedżer, Konsultant, Mentor, CoachSprzedaż, marketing, zarządzanie, budowanie zespołów, komunikacja, trening menedżerski, coaching, rozwój osobisty
Specjalizuje się w podnoszeniu konkurencyjności poprzez zarządzanie zmianą w organizacji oraz w komunikacji interpersonalnej, budowaniu wizerunku i długotrwałych realacji z klientem, savoir vivre oraz dress code w biznesie, a także współpracy z klientem VIP, budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów/problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod interaktywnych - m. in. gry szkoleniowe i symulacje biznesowe. W pracy warsztatowej wykorzystuje metody twórczego rozwiązywania realnych problemów, aby uczestnicy w codziennej aktywności zawodowej mogli wykorzystywać "od zaraz" wspólnie wypracowane nowe sposoby działania.

Andrzej

Trener, Chirurg, Tłumacz, Menedżer, Biznesmen, KonsultantNowoczesne zarządzanie i przywództwo, negocjacje międzykulturowe, kreatywność i innowacyjność w biznesie, rozwój osobisty
Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich nastawionych na: przywództwo, negocjacje, motywację, komunikację (zwłaszcza międzykulturową), wpływ kultury na biznes, kreatywność i innowacyjność, budowanie zespołu, etykietę w biznesie, zmianę i jej aspekty kulturowe, warsztaty akulturacyjne dla obcokrajowców, zarządzanie ludźmi oraz zarządzanie czasem swoim i grupy.

Marta

Trener, Psycholog, Konsultant, Menedżer, CoachSprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzanie, ocena pracowników, train the trainer, coaching, rozwój osobisty
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji, profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta, radzenia sobie z trudnymi klientami. Prowadzi treningi asertywności i antystresowe oraz szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywacji i pozyskiwania klientów. Posiada także doświadczenie w zakresie szkoleń menedżerskich takich jak: zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie zmianą, zarządzanie przez cele, zarządzanie zespołem, rozwijanie kompetencji przywódczych, rozwijanie i motywowanie podwładnych.

Małgorzata

Trener, Konsultant ds. zarządzania zasobami ludzkimiKomunikacja, negocjacje, oceny pracownicze, motywowanie i delegowanie, organizacja czasu pracy, profesjonalna obsługa klienta
Specjalizuje się w projektach szkoleniowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla firm produkcyjnych, handlowych wielu branż, w tym z kapitałem zagranicznym. Wykształcenie rolnicze sprawia, że współpraca z firmami z branży rolniczej oraz praca w projektach społecznych skierowanych do mieszkańców wsi jest szczególnie efektywna. Metodyka szkoleń oparta jest na nauce przez doświadczenie. Jej zajęcia angażują odbiorców, skłaniają ich do dyskusji i sprawiają, że każdy wychodzi dzięki nim bogatszy o nową wiedzę. Skutkuje to większą wydajnością pracy, większą motywacją do działania oraz rozszerzeniem kompetencji zawodowych uczestników szkoleń.

Renata

Trener biznesu, MenedżerDress code, obsługa klienta (pacjenta), prospecting, narzędzia dydaktyczne, media w promocji organizacji, rozwój osobisty
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, sprzedaży i promocji. Posiada doświadczenie w pracy w agencjach reklamowych, agencjach PR-owych, w branży FMCG, w mediach oraz instytucjach państwowych. Zajmowała się projektami dedykowanymi środowisku projektantów oprogramowania i wzornictwa przemysłowego, środowiskom samorządowym oraz projektami dotyczącymi komunikacji i aktywizacji grupy 50+.

Joanna

Trener, Wykładowca, CoachKomunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku i autoprezentacja, przedsiębiorczość, motywowanie do zmiany, rozwój osobisty
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu tematyki senioralnej, polityki rynku pracy, umiejętności interpersonalnych, zarządzania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mentoriali, tutoriali, coachingu, warsztatów oraz szkoleń dla różnych grup odbiorców (zróżnicowanych wiekowo, jak również pod względem wykonywanego zawodu, także dla osób bezrobotnych).

Irena

Trener, Konferansjerka, AktorkaKomunikacja, autoprezentacja, budowanie zespołu, kreatywność i innowacyjność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Realizuje szkolenia dla różnych odbiorców, między innymi kadry menedżerskiej, programistów, dyrekcji, nauczycieli, wolontariuszy czy bezrobotnych. Zwraca szczególną uwagę na praktykę, dlatego też szkolenia prowadzi metodami aktywnymi i wspiera proces uczenia się przez doświadczenie. Wciąż idzie do przodu poszukując nowych metod i inspiracji.

Maurycy

Trener, Konsultant, Ekspert, Coach Wystąpienia publiczne, prezentacja biznesowa, obsługa klienta, mowa ciała, public relations, budowanie relacji, autoprezentacja
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z wystąpień publicznych oraz mowy ciała. Zaliczany do 3 najlepszych specjalistów od mowy ciała w Polsce. Opracował System "Skutecznego Treningu Prezentera". Większość badań, publikacji i analiz, na których opiera się gro polskich trenerów w programach szkoleniowych to doświadczenia amerykańskie i niemieckie. Jego system szkolenia mówców uwzględnia specyfikę percepcji polskiej publiczności.

Dominika

Trener biznesu, MenedżerSprzedaż, obsługa klienta, komunikacja, trudne sytuacje w kontakcie z klientem, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu aktywnej i efektywnej sprzedaży. Z powodzeniem realizuje warsztaty z obszaru profesjonalnej obsługi klienta oraz rozwoju osobistego. W szkoleniach koncentruje się na podnoszeniu jakości organizacji pracy, zwiększaniu potencjału ludzkiego w zakresie sprzedaży, umacnianiu umiejętności interpersonalnych pozwalających na podniesienie obsługi Klienta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach, zarówno pracowników, jak i Klientów.

Sebastian

Trener komunikacji, Coach kryzysowyKomunikacja międzypokoleniowa, budowanie zespołów, techniki radzenia sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, rozwój osobisty
Specjalizuje się w prowadzeniu sesji indywidualnych i warsztatów z zakresu technik budowania zaufania, nawiązywania relacji osobistych i biznesowych, integracji i budowania zespołów, zarządzania emocjami i osiągania celów. W pracy z ludźmi stawia szczególny nacisk na zaufanie, partnerstwo i zdrowy konflikt, jako składowe udanych działań na polu prywatnym i zawodowym.

Beata

Trener, Prawnik, Mediator, CoachPrawo gospodarcze (prawo cywilne, handlowe, itd.), niemieckie prawo gospodarcze, ochrona danych osobowych, prawo pracy
Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie gospodarczym. Prowadzi szkolenie głównie dla małego i średniego biznesu. Z powodzeniem wprowadza polskie firmy na rynek niemiecki. Szkolenia są konstruowane na bazie case study. Jako trener dokłada wszelkich starań, aby uczestnicy szkolenia opanowali praktyczne umiejętności w oparciu o swoje indywidualne predyspozycje. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy z łatwością przyswajają wiedzę praktyczną z obszarów nie rzadko im obcych.

Marzena

Trener, Praktyk biznesu, MenedżerKomunikacja, przywództwo, zarządzanie, motywowanie, ocena pracowników, kreatywność i innowacyjność, etyka, empatia
Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla menedżerów oraz pracowników z zakresu przywództwa, zarządzania, rozwoju osobistego, etyki i komunikacji, w tym komunikacji wielokulturowej. Jest wieloletnim praktykiem biznesu, z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu na wysokich stanowiskach menedżerskich w uznanych Korporacjach. Szczególnie interesuje się najnowszymi trendami zarządzania w gospodarce światowej. Szkolenia prowadzi zawsze w sposób interaktywny, wykorzystując bogate doświadczenia pracy w biznesie.