Droga do sukcesu

Sudo Business Strategy

Sudo Life Balance

Dossier Sudoskills

Szybki kontakt

Coaching

Inwestycja w siebie

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu. Znajdujemy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu. Coach jedynie pomaga odkryć to co dla Klienta najważniejsze i pomóc mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie.

Zapraszamy!

Inwestycja w siebieWspieramy naszych Klientów w osiąganiu stawianych przez nich celów organizując indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny Coachingu. Znajdujemy odpowiedniego Coacha – Przewodnika, który poprowadzi naszego Klienta ku zadowoleniu z życia, szczęściu, realizacji własnych marzeń lub osiągnięciu innego zamierzonego celu. Coach jedynie pomaga odkryć to co dla Klienta najważniejsze i pomóc mu to osiągnąć. Najlepsza inwestycja w życiu to inwestycja w siebie. Zapraszamy!

Coaching menedżerski

Executive coaching

Kierowany jest do najwyższej kadry kierowniczej, dyrektorów, prezesów firm, członków zarządu, a także osób odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub urzędu administracji publicznej. Głównym zadaniem tego rodzaju treningu jest dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu, jak również zaopatrzenie w narzędzia pomagające w rozwijaniu organizacji.
Trening menedżerski pozwala w szybki i skuteczny sposób korzystnie wpłynąć na procesy podejmowania decyzji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, relacje międzyludzkie, a także wizję i strategię rozwoju organizacji. Jest szczególnie ważny, gdyż jego efekty przekładają się na całą organizację, zarówno w kwestii zarządzania, jak również motywowania podwładnych do pracy.

Executive coachingKierowany jest do najwyższej kadry kierowniczej, dyrektorów, prezesów firm, członków zarządu, a także osób odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub urzędu administracji publicznej. Głównym zadaniem tego rodzaju treningu jest dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu, jak również zaopatrzenie w narzędzia pomagające w rozwijaniu organizacji.
Trening menedżerski pozwala w szybki i skuteczny sposób korzystnie wpłynąć na procesy podejmowania decyzji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, relacje międzyludzkie, a także wizję i strategię rozwoju organizacji. Jest szczególnie ważny, gdyż jego efekty przekładają się na całą organizację, zarówno w kwestii zarządzania, jak również motywowania podwładnych do pracy.

Coaching zawodowy

Professional coaching

Adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Służy rozwojowi zawodowemu pracowników na konkretnym stanowisku pracy. Wsparcie w realizacji zadań zawodowych może dotyczyć bieżących obowiązków lub przyszłych wyzwań, jakie może napotkać osoba w trakcie swojej pracy.
Coaching zawodowy służy również poznaniu nowoczesnej wiedzy, nauce niezbędnych umiejętności, zmianie przekonań i postaw, które są konieczne do dalszego rozwoju kariery. Kilka bądź kilkanaście spotkań coachingowych wystarcza aby osiągnąć zaplanowane w trakcie sesji cele i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.

Professional coachingAdresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Służy rozwojowi zawodowemu pracowników na konkretnym stanowisku pracy. Wsparcie w realizacji zadań zawodowych może dotyczyć bieżących obowiązków lub przyszłych wyzwań, jakie może napotkać osoba w trakcie swojej pracy.
Coaching zawodowy służy również poznaniu nowoczesnej wiedzy, nauce niezbędnych umiejętności, zmianie przekonań i postaw, które są konieczne do dalszego rozwoju kariery. Kilka bądź kilkanaście spotkań coachingowych wystarcza aby osiągnąć zaplanowane w trakcie sesji cele i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.

Coaching ścieżki zawodowej

Career coaching

Adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Ma na celu zapewnienie pomocy osobie w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub w początkowym okresie objęcia nowej funkcji. W organizacji ten rodzaj coachingu dotyczy wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.
Coaching ścieżki zawodowej znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej. Zwraca szczególną uwagę na mocne i słabe strony pracownika w kontekście zmian jakie go czekają na nowym stanowisku. Wypracowanie określonej postawy, wyposażenie w niezbędne umiejętności, przekazanie potrzebnej wiedzy, wsparcie dla mocnych stron, praca nad ograniczeniami pracownika będą stanowiły podstawowe elementy coachingu w tym przypadku.

Career coachingAdresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji. Ma na celu zapewnienie pomocy osobie w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub w początkowym okresie objęcia nowej funkcji. W organizacji ten rodzaj coachingu dotyczy wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.
Coaching ścieżki zawodowej znajduje zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej. Zwraca szczególną uwagę na mocne i słabe strony pracownika w kontekście zmian jakie go czekają na nowym stanowisku. Wypracowanie określonej postawy, wyposażenie w niezbędne umiejętności, przekazanie potrzebnej wiedzy, wsparcie dla mocnych stron, praca nad ograniczeniami pracownika będą stanowiły podstawowe elementy coachingu w tym przypadku.

Coaching osobisty/życiowy

Personal/Life coaching

Kierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby dokonać zmiany na lepsze w dowolnej dziedzinie swojego życia lub po prostu podnieść jego jakość. Do najczęściej poruszanych zagadnień w tego rodzaju coachingu można zaliczyć między innymi realizację marzeń, poczucie osobistego spełnienia, poprawę stanu zdrowia, uzyskanie niezależności finansowej, czy też osiągnięcie szczęścia w związku.
Coach pomaga osobom biorącym udział w sesjach coachingowych w czynieniu indywidualnych postępów oraz w kreowaniu osobistych zmian na drodze do realizacji zamierzonych celów.

Personal/Life coachingkierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby dokonać zmiany na lepsze w dowolnej dziedzinie swojego życia lub po prostu podnieść jego jakość. Do najczęściej poruszanych zagadnień w tego rodzaju coachingu można zaliczyć między innymi realizację marzeń, poczucie osobistego spełnienia, poprawę stanu zdrowia, uzyskanie niezależności finansowej, czy też osiągnięcie szczęścia w związku.
Coach pomaga osobom biorącym udział w sesjach coachingowych w czynieniu indywidualnych postępów oraz w kreowaniu osobistych zmian na drodze do realizacji zamierzonych celów.