» Wprowadzenie

Czasy kapitalistyczne są ściśle związane z obecnością pieniądza w naszym życiu. Ten kto potrafi dobrze liczyć i analizować staje się bardzo przydatny w każdej firmie, a nawet potocznie mówiąc w budżetówce. Umiejętności te wzmacnia właśnie znajomość arkusza kalkulacyjnego typu Microsoft Excel.

Dzięki niemu nauczysz się szybko i wygodnie przygotowywać różnego rodzaju dokumenty o charakterze finansowym. Będziesz mógł wykonać takie dokumenty jak budżet domowy, cennik towarów i usług czy też inne dokumenty wymagające przedstawienia danych choćby w formie tabelarycznej lub prostego wykresu.

» Szkolenie dedykowane dla:
 • Osób zatrudnionych w firmach, które wymagają od swoich pracowników znajomości programu MS Excel
 • Osób zatrudnionych w administracji państwowej, która przywiązuje dużą wagę do umiejętności pracy w Excelu
 • Wszystkich osób, które chciałyby nauczyć się obsługi programu MS Excel
» Korzyści i cele szkolenia
 • Opanujesz umiejętność obsługi programu Microsoft Excel
 • Zdobędziesz umiejętność tworzenia i edycji własnych skoroszytów i arkuszy
 • Poznasz sposoby poprawnego wprowadzania danych oraz ich edycji
 • Dowiesz się jak korzystać z funkcji oraz formuł w Excelu
 • Opanujesz narzędzia służące do analizy danych w Excelu
 • Nabędziesz umiejętność formatowania danych oraz ich prezentacji graficznej
 • Przygotujesz się do samodzielnego rozwiązywania zadań w Excelu
 • Opanujesz umiejętność przygotowywania dokumentów do druku i ich wydruk
» Zagadnienia szkoleniowe
1. Podstawowe informacje
 • Do czego służy program MS Excel?
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce
 • Zalety pracy w Excelu
2. Praca ze skoroszytem i arkuszami
 • Omówienie wyglądu skoroszytu i arkusza
 • Omówienie panelu opcji programu Excel
 • Dostosowanie wyglądu aplikacji do potrzeb użytkownika
3. Tworzenie skoroszytu
 • Zapisywanie skoroszytów
 • Zmiana parametrów skoroszytu
 • Zmiana parametrów arkusza
4. Wprowadzanie danych i ich edycja
 • Dane tekstowe
 • Dane liczbowe
 • Listy standardowe
 • Kopiowanie, wklejanie danych
 • Wycinanie, usuwanie danych
5. Budowanie i edycja arkuszy
 • Wstawianie kolumn, wierszy i komórek
 • Usuwanie kolumn, wierszy i komórek
 • Kopiowanie i przesuwanie
6. Proste obliczenia i funkcje
 • Operacje matematyczne
 • Budowa funkcji, zakresy ciągłe i nieciągłe
 • Funkcje sumy, średniej, maksimum, minimum
7. Funkcje i formuły
 • Budowa formuły
 • Wybrane funkcje: tekstowe, daty, czasu
 • Adresowanie bezwzględne i względne
8. Formatowanie
 • Malarz formatów
 • Dane w tabeli
 • Grupowanie danych
9. Prosta analiza danych
 • Sortowanie
 • Filtrowanie
 • Dane w tabeli
10. Wykresy danych
 • Graficzna prezentacja danych z tabeli
 • Szybki wykres
 • Modyfikacja wykresu
11. Układ strony
 • Marginesy dokumentu
 • Nagłówek i stopka
 • Modyfikowanie parametrów dokumentu
12. Drukowanie
 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Przygotowanie dokumentu do wydruku
 • Skalowanie dokumentu aby zmieścił się np. na 1 stronie
» Metody i środki szkolenia
 • Mini wykład
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
» Czas trwania szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 16 godzin (2 dni)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – liczba godzin ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – liczba godzin ustalana indywidualnie
» Koszt szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 599 PLN brutto/osoba (VAT – zwolniony)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – cena ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – cena ustalana indywidualnie
» Cena szkolenia zawiera:
 • Obiad
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Pomoc i konsultacje po szkoleniu

INFORMACJE  DODATKOWE


1. PROGRAM  SZKOLENIA

 • Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję SUDOSKILLS i jest realizowany podczas szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych zakres szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. WERSJE  OPROGRAMOWANIA

 • Wersję programu mogą wybrać Klienci biorący udział w szkoleniach grupowych zamkniętych lub warsztatach indywidualnych.
 • Możliwe wersje oprogramowania to: MS Excel 2007, MS Excel 2010, MS Excel 2013, MS Excel 2016, MS Excel 2019, MS Excel 2021

3. ZAPISY  NA  SZKOLENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza szkoleniowego, który należy podpisać a następnie przesłać drogą e-mailową na adres biuro@sudoskills.pl lub pocztą na adres firmy. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

4. OFERTA

 • Powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt: