» Wprowadzenie

Microsoft Access jest bardzo wygodnym narzędziem do tworzenia różnego rodzaju baz danych. Z całą pewnością wielokrotnie sprawdzi się w dziedzinie nauki czy też biznesu. Dzięki niemu będziemy mogli tworzyć obszerne bazy składające się z dużej ilości danych oraz szybko wyszukiwać potrzebne nam informacje.

Każda osoba korzystająca z programu może utworzyć profesjonalną bazę danych dostosowaną do swoich potrzeb. Jednocześnie może w dowolny sposób dalej ją kształtować modyfikując jej zawartość. Poza tym dzięki odpowiednim narzędziom bardzo szybko można dotrzeć do konkretnych informacji potrzebnych w danej chwili.

» Szkolenie dedykowane dla:
 • Osób zajmujących się w pracy przetwarzaniem informacji i tworzeniem raportów
 • Osób, których zakres obowiązków w pracy wymaga średniozaawansowanego poziomu znajomości programu MS Access
 • Wszystkich osób, które chciałyby zdobyć umiejętność pracy w programie MS Access na poziomie wyższym niż podstawowy
» Korzyści i cele szkolenia
 • Opanujesz umiejętność posługiwania się programem MS Access na poziomie średniozaawansowanym
 • Nabędziesz umiejętność tworzenia baz danych, ich edycji oraz zapisywania
 • Nauczysz się tworzyć tabele, formularze i raporty
 • Dowiesz się w jaki sposób łączyć tabele aby osiągnąć spodziewany efekt
 • Poznasz różne rodzaje kwerend, które pomogą zachować porządek w Twojej bazie
 • Dowiesz się jak korzystać z różnych funkcji w formularzach
 • Przygotujesz się do samodzielnego tworzenia raportów z bazy danych
 • Poznasz narzędzia do importu danych, ich analizy oraz zabezpieczania
 • Dowiesz się co to są makra i w jaki sposób z nich korzystać
 • Poznasz podstawy języka zapytań SQL
» Zagadnienia szkoleniowe
1. Tabele
 • Tworzenie tabel za pomocą kreatora oraz widoku projektu
 • Modyfikowanie tabeli (wierszy i kolumn)
 • Definiowanie klucza podstawowego
 • Typy pól oraz ich formatowanie
 • Kreator masek wprowadzania
 • Indeksy
2. Łączenie tabel (relacje)
 • Typy relacji (1 do 1, wiele do 1 lub 1 do wielu, wiele do wielu)
 • Więzy integralności
 • Usuwanie i aktualizowanie kaskadowe
 • Projektowanie i postać normalna tabeli
 • Zasady projektowania bazy danych
 • Kreator odnośników
 • Sprzężenia tabel
3. Kwerendy
 • Tworzenie kwerend za pomocą kreatora oraz w widoku projektu
 • Modyfikacja istniejących kwerend
 • Różne typy kwerend (wybierające, krzyżowe i inne)
 • Kryteria i sortowanie
 • Grupowanie i podsumowanie
 • Błędy i jak sobie z nimi radzić
4. Formularze
 • Tworzenie formularzy za pomocą kreatora oraz w widoku projektu
 • Tworzenie formularzy zagnieżdżonych
 • Dodawanie podformularza
 • Funkcje bazodanowe w formularzach
 • Funkcje agregujące w formularzach
5. Raporty
 • Tworzenie raportów za pomocą kreatora oraz w widoku projektu
 • Modyfikacja istniejących raportów
 • Dodawanie pól z obliczonymi danymi
 • Funkcje agregujące w raportach
 • Funkcje sumujące w raportach
 • Grupowanie raportów
6. Narzędzia bazy danych
 • Dane zewnętrzne (tabele)
 • Import tabel i podział
 • Analiza tabeli
 • Zabezpieczenie bazy danych
7. Makra
 • Jak zautomatyzować wykonywane czynności za pomocą makr?
 • Makro składające się z dwóch lub większej ilości akcji
 • Wykonywanie makra krok po kroku
 • Modyfikowanie makra
 • Uruchamianie makropolecenia
8. Język zapytań SQL (podstawy)
 • Do czego służy język zapytań SQL?
 • Składnia języka zapytań SQL
 • Tworzenie kwerend wybierających za pomocą zapytań SQL
 • Tworzenie kwerend dodających rekordy
 • Tworzenie kwerend usuwających rekordy
» Metody i środki szkolenia
 • Mini wykład
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
» Czas trwania szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 16 godzin (2 dni)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – liczba godzin ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – liczba godzin ustalana indywidualnie
» Koszt szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 799 PLN brutto/osoba (VAT – zwolniony)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – cena ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – cena ustalana indywidualnie
» Cena szkolenia obejmuje:
 • Obiad
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Pomoc i konsultacje po szkoleniu

INFORMACJE  DODATKOWE


1. PROGRAM  SZKOLENIA

 • Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję SUDOSKILLS i jest realizowany podczas szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych zakres szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. WERSJE  OPROGRAMOWANIA

 • Wersję programu mogą wybrać Klienci biorący udział w szkoleniach grupowych zamkniętych lub warsztatach indywidualnych.
 • Możliwe wersje oprogramowania to: MS Access 2007, MS Access 2010, MS Access 2013, MS Access 2016, MS Access 2019, MS Access 2021

3. ZAPISY  NA  SZKOLENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza szkoleniowego, który należy podpisać a następnie przesłać drogą e-mailową na adres biuro@sudoskills.pl lub pocztą na adres firmy. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

4. OFERTA

 • Powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt: