» Wprowadzenie

Microsoft Access jest bardzo wygodnym narzędziem do tworzenia różnego rodzaju baz danych. Z całą pewnością wielokrotnie sprawdzi się w dziedzinie nauki oraz biznesu. Dzięki niemu będziemy mogli tworzyć obszerne bazy składające się z dużej ilości danych oraz szybko wyszukiwać potrzebne nam informacje.

Każda osoba korzystająca z programu może utworzyć swoją własną bazę danych. Następnie może ją  w dowolny sposób ukształtować modyfikując w razie potrzeby ilość wierszy i kolumn poprzez ich dodawanie bądź usuwanie. Na koniec w bardzo szybki sposób może zastosować kwerendy aby otrzymać raport, co do informacji, których aktualnie poszukuje.

» Szkolenie dedykowane dla:
 • Osób pracujących w firmie, która wymaga od swoich pracowników znajomości MS Access
 • Osób zatrudnionych w urzędzie, który przywiązuje dużą wagę do pracy w MS Access
 • Osób wykonujących pracę biurową zajmujących się przetwarzaniem informacji i tworzeniem raportów
 • Wszystkich osób, które chciałyby zdobyć umiejętność pracy w programie MS Access
» Korzyści i cele szkolenia
 • Opanujesz umiejętność posługiwania się programem MS Access
 • Nabędziesz umiejętność tworzenia baz danych, ich edycji oraz zapisywania
 • Dowiesz się co to są relacje w bazie danych i na czym one polegają
 • Nauczysz się tworzyć tabele, formularze i raporty
 • Dowiesz się do czego służą kwerendy i jak z nich korzystać
 • Przygotujesz się do samodzielnego wykonywania zadań w programie MS Access
 • Opanujesz umiejętność tworzenia własnej bazy danych
» Zagadnienia szkoleniowe
1. Podstawowe informacje
 • Do czego służy program MS Access?
 • Model relacyjny bazy danych
 • Struktura bazy danych
2. Pierwsza baza danych
 • Tworzenie pustej bazy danych
 • Zamykanie bazy danych
 • Kreator bazy danych
 • Kopiowanie pliku bazy danych
 • Wyszukiwanie pliku bazy danych
3. Projektowanie tabel
 • Kreator tabel
 • Tworzenie tabel w widoku projektu
 • Dodawanie rekordów do tabeli
 • Definiowanie klucza podstawowego
4. Modyfikowanie tabel
 • Zmiany rekordów
 • Usuwanie rekordów
 • Dodawanie kolumn do tabeli
 • Usuwanie wybranych kolumn
 • Formatowanie kolumn tabeli
5. Łączenie tabel (relacje)
 • Jak podzielić dane w bazie między odpowiednie tabele?
 • 1 do 1
 • Wiele do 1 (lub 1 do wielu)
 • Wiele do wielu
6. Spójność zapisanych danych
 • Więzy integralności
 • Usuwanie i aktualizowanie kaskadowe
 • Kreator odnośników
7. Kwerendy
 • Do czego służą kwerendy?
 • Uruchamianie kwerend
 • Modyfikacja istniejących kwerend
 • Tworzenie kwerend w widoku projektu
 • Kreator kwerend
8. Formularze
 • Po co tworzyć formularze?
 • Dodawanie nowych rekordów za pomocą formularzy
 • Wyszukiwanie rekordów
 • Modyfikacja danych
 • Poruszanie się po formularzach
 • Poruszanie się po formularzach zagnieżdżonych
9. Raporty
 • Do czego służą raporty?
 • Tworzenie raportów
 • Tworzenie raportów za pomocą kreatora
 • Modyfikacja istniejących raportów
» Metody i środki szkolenia
 • Mini wykład
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe
» Czas trwania szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 16 godzin (2 dni)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – liczba godzin ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – liczba godzin ustalana indywidualnie
» Koszt szkolenia
 • Szkolenie grupowe otwarte – 699 PLN brutto/osoba (VAT – zwolniony)
 • Szkolenie grupowe zamknięte – cena ustalana indywidualnie
 • Warsztaty indywidualne – cena ustalana indywidualnie
» Cena szkolenia obejmuje:
 • Obiad
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Pomoc i konsultacje po szkoleniu

INFORMACJE  DODATKOWE


1. PROGRAM  SZKOLENIA

 • Prezentowany program szkolenia stanowi propozycję SUDOSKILLS i jest realizowany podczas szkoleń otwartych. W przypadku szkoleń zamkniętych oraz warsztatów indywidualnych zakres szkolenia jest modyfikowany zgodnie z potrzebami Klienta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. WERSJE  OPROGRAMOWANIA

 • Wersję programu mogą wybrać Klienci biorący udział w szkoleniach grupowych zamkniętych lub warsztatach indywidualnych.
 • Możliwe wersje oprogramowania to: MS Access 2007, MS Access 2010, MS Access 2013, MS Access 2016, MS Access 2019, MS Access 2021

3. ZAPISY  NA  SZKOLENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza szkoleniowego, który należy podpisać a następnie przesłać drogą e-mailową na adres biuro@sudoskills.pl lub pocztą na adres firmy. Formularz można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

4. OFERTA

 • Powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej wraz z wyceną szkolenia prosimy o kontakt: