Trenerzy SUDOSKILLS

Andrzej Jakubowski

Trener szkoleń komputerowych i miękkich. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz Centrum Pedagogiczne przy Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Menedżerskim w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo posiada ukończony kurs międzynarodowego biznesu organizowany przez CECO w Madrycie w Hiszpanii (Centro de Estudios Comerciales).
Autor koncepcji Sudo Business Strategy oraz Sudo Life Style związanych z zarządzaniem firmą oraz rozwojem osobistym. Prowadził szkolenia między innymi dla następujących przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych: AT Kearney, Bank ING, First Data Polska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Novartis Poland, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Sądy Rejonowe i Okręgowe na terenie całej Polski oraz wielu innych.

Andrzej JakubowskiTrener szkoleń komputerowych i miękkich. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz Centrum Pedagogiczne przy Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Menedżerskim w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo posiada ukończony kurs międzynarodowego biznesu organizowany przez CECO w Madrycie w Hiszpanii (Centro de Estudios Comerciales).
Autor koncepcji Sudo Business Strategy oraz Sudo Life Style związanych z zarządzaniem firmą oraz rozwojem osobistym. Prowadził szkolenia między innymi dla następujących przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych: AT Kearney, Bank ING, First Data Polska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Novartis Poland, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Sądy Rejonowe i Okręgowe na terenie całej Polski oraz wielu innych.

Halina FuchselTrener szkoleń miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach biurowych oraz w tematyce szkoleń rozwojowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Ukończyła Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie oraz studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji. Zdobyła tytuły doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania oraz Menedżera zarządzania procesami jakościowymi. Ponadto posiada ukończony kurs "Trainer of Trainers" organizowany przez UO Uniwersytetu Warszawskiego.
Założycielka Stowarzyszenia EUMA w Polsce (European Management Assistants - Poland). Przez wiele lat pełniła obowiązki Wiceprzewodniczącej i Przewodniczącej EUMA-Poland. Autorka serii książek z dziedziny organizacji pracy w biurze oraz pracy na stanowisku Profesjonalnej Sekretarki/Asystentki. Ma na swoim koncie wiele innych publikacji, których nakłady po wyczerpaniu są nadal wznawiane.
Prowadziła szkolenia między innymi dla następujących firm oraz instytucji publicznych: Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Bank PKO BP, Bibby Financial Services , Fundacja "Instytut Innowacji", Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Sąd Administracyjny w Kielcach, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i wielu innych.